plàstica

Amb aquesta denominació s'inclouen diferents tallers: fusteria, cistelleria, pintura sobre vidre, estampació, cartó pedra, paper maixé i escultura amb diferents materials, entre d'altres. Es tracta d'iniciar l'alumne en diverses tècniques perquè pugui arribar a utilitzar-les amb prou desimboltura i creativitat i així creÏ els seus propis projectes.

 

HORARIS

PETITS, de P5 a 1r de Primària Més informació

De dilluns a divendres, 16:00 - 17:30 / 16:30 - 17:30 / 17:30 -19:00

MITJANS, de 2n a 5è de Primària Més informació

De dilluns a divendres, 16:00 - 17:30 / 16:30 - 17:30 / 17:30 - 19:00

GRANS, a partir de 6è de Primària Més informació

De dilluns a divendres, 16:00 - 17:30 / 16:30 - 17:30 / 17: 30 - 19:00

Divendres  de 18:00 - 20:00

 

PREU MENSUAL

81 Euros al mes (1 torn setmanal d'1.30 hora)

54 Euros al mes (1 torn setmanal d'1 hora)

96 Euros al mes (1 torn setmanal de 2 hores)

 

MATERIAL INLCÒS

 

GALERIA