litografia

 
L´objectiu primordial del curs és oferir un ventall de tècniques que possibilitin trobar dins el llenguatge litogràfic la traducció més directa de les necessitat expressives de l´alumne.
 
OBJECTIUS:
• Analitzar i comprendre el concepte de la Litografia dins el món de l´art.( el tiratge, l´edició).
• Introduir alguns conceptes bàsics de composició en el llenguatge litogràfic: línia, inversió, taca, tintes planes...
• Familiaritzar-se i aprendre a manipular diferents eines i materials
• Profunditzar i comprendre la combinació de tècniques i materials diferents per a la obtenció d´una estampa. 
• Aprendre les diferents tècniques de la Litografia sobre planxa d´alumini: Preparació de la planxa, acidulació, reforç de la imatge, estampació i conservació de la planxa.
• Valorar la pròpia capacitat de creació tenint en compte l’esforç realitzat durant el procés i els resultats obtinguts
• Treballar el procés creatiu i desenvolupar la capacitat crítica
• Crear un bon ambient de treball
 
En aquest taller, els alumnes son autònoms per a realitzar la seva obra. D’aquesta manera, el mestre s’adapta al ritme i necessitats de cadascú, orientant a l’alumne/a a profunditzar en el concepte i les diferents tècniques i materials.
 
Prof. Cristina Pérez i Alay
Dijous de 9.15 a 13.15h
 
PREU MENSUAL
147€ (1 torn setmanal de 4 hores)
El preu d'aquest curs no inclou el material.
Taller de litografía Taller de litografía Taller de litografía Taller de litografía Taller de litografía

Notícies recents