capselera

ceràmica

CERÀMICA
Amb aquest curs es pretén entendre l’art de la ceràmica, vinculada al seu històric i a la seva tecnologia, a l’ús de la matèria prima, a l’argila i a les eines. Els treballs es realitzaran manualment aprenent les tècniques de construcció i  modelat. També es faran reproduccions senzilles a partir de motlles. S’aprendran els processos d’aquesta tècnica així com l’assecatge, les cuites i els sistemes de decoració.
 
OBJETIUS ESPECÍFICS
- Instruir a l’alumne en la tècnica de la ceràmica per a que sigui capaç d’identificar i aplicar els diferents materials i processos tècnics de construcció i decoració de les peces.
- Despertar la sensibilitat (percepció) en relació als materials i incentivar la capacitat creativa individual.
 
METODOLOGIA
- Petites explicacions teòriques d’introducció als materials i tècniques.
- Manipulació de l’argila i ús de les eines.
- Execució de projectes personals. L’alumne serà conduit a través d’exercicis tècnics però essent lliure en la creació temàtica de les peces.
- Èmfasi en l’aplicació de la tècnica, la creativitat i l’acabament acurat dels treballs.
- Exposició dels treballs realitzats.
- Visites a exposicions.
 
Prof. Victoria Villalonga
Dilluns de 10:00h - 13:00h
 
Prof. Marc Vidal
Dimecres de 15:00h a 18:00h
Divendres de 15:00h a 18:00h
 
PREU MENSUAL
125€ (1 torn setmanal de 3 hores)
96€ (1 torn setmanal de 2 hores)
 
Només el fang vermell, blanc i la fornada de baixa temperatura, estan inclosos en el preu.
 
 
TALLER OBERT DE CERÀMICA T5
Per a persones o alumnes que ja tenen coneixements de ceràmica i poden treballar sols/es. Targetes de 5 sessions vàlides  fins el juny del 2018 (inclòs) 
 
HORARIS: Dilluns de 13-16h / Dijous  de 10-13h / Divendres de 10-13h
PREU: 90 € /5 sessions de taller obert de màxim 3 hores
INCLOU: Engalbes i vernís, Persona responsable del taller (NO hi ha professor)
 
 
 
 

 

Notícies recents